Voor wie
De deuren van de filosofische praktijk staan open voor iedereen-jong en oud- die zijn of haar eigen  denken  rond levensvragen en werk wil onderzoeken. De bezoekers van de filosofische praktijk zijn vaak mensen die op een kruispunt in hun leven staan of die meer diepgang, geluk en richting in hun leven willen.Vragen kunnen te maken hebben met werk, studie, relaties, ziekte, maatschappelijke ontwikkelingen.

Ook bestuurders, politici en ambtenaren zijn van harte welkom. Nieuwe bestuursstijlen, vernieuwing van de democratie en andere vormen van samenwerking tussen overheid en maatschappij brengen vele vragen met zich mee.  Vanuit haar brede werkervaring helpt Dorien je om je denkbeelden, aannames en waarden onder de loep te nemen, richting te vinden en wijzer te worden.

 

Waarom
Filosoferen is niet alleen denken, maar het is ook denken over denken.  Door je eigen denken te onderzoeken, ga je inzien wat je beweegt of soms emotioneert,  wat voor gedachten je daarbij hebt, welke ideeën er achter die gedachten schuil gaan en welke waarden je blijkt te hanteren.
Soms vind je een antwoord. Vaak leidt het tot nieuwe vragen en daarmee tot verder denken en diepere inzichten.

Filosoferen is een vaardigheid, een denkhouding die je helpt bij het vormgeven van je leven.
Niet alleen in de filosofische praktijk, maar juist ook daar buiten.

Zorgvuldig denken maakt je vrijer en gelukkiger.

 

Hoe
Het eerste gesprek is een kennismaking en duurt ongeveer 30 minuten.  Vervolggesprekken duren 40-45 minuten en vinden eens in de week of in de twee weken plaats.

We starten met het onderwerp dat door jou wordt ingebracht. Ik vraag je mij uit te leggen wat er speelt en ik vraag door op wat jij inbrengt. Ik zal alert zijn op aarzelingen, bijzondere woorden die je gebruikt worden of woorden die vaak terugkomen. Deze aarzelingen en de bijzondere woorden duiden meestal  op een achterliggend verhaal. Als je deze woorden onder de loep neemt, leidt dit vaak tot verassingen.  Het geeft zicht op de diepere lagen van jouw denken. Jouw aannames, veronderstellingen, waarden, verlangens waarvan je je vaak maar ten dele van bewust bent. Hierdoor kun je op een nieuwe manier naar het onderwerp gaan kijken en er ontstaan nieuwe vragen.

Het gesprek eindigt met een vraag. Deze krijg op een briefje mee naar huis om er verder over na te denken. De vraag doet zijn werk het best als je er iedere dag een minuut of tien bij stil staat, er iets over schrijft of er over praat met anderen.  Het volgende gesprek start met de inzichten die je hebt opgedaan rond de vraag.

De serie gesprekken eindigen wanneer jij aangeeft dat het klaar is. En soms zal ik dat doen. We sluiten af met een eindgesprek. Uit de praktijk blijkt dat 10-15 gesprekken vaak voldoende zijn.

Voorbeelden van vragen
Je staat uit eigen wil of door omstandigheden voor ingrijpende veranderingen in je leven. Waar loop je tegenaan? Wat laat je achter? Wat zou je willen behouden? Welke waarden zitten daar achter? Wat is echt van belang? Filosoferen bij de practicus kan je verder helpen.

Je bent lekker aan de slag met je studie of in je werk. Na een tijdje vraag je je af: zit ik wel op de goede weg? Word ik op deze manier gelukkig? Wat is geluk eigenlijk? Filosoferen bij de practicus kan je verder helpen.

We hebben in de afgelopen decennia veel regels ontwikkeld voor onderwijs, zorg, natuurbeleid etc.  Jij bent (ervarings)deskundig en je ziet de tekortkomingen van het systeem. Dat kan je voor lastige dilemma’s plaatsen.  Moet ik mij voegen naar de regels en het systeem? Is er ruimte voor mijn eigen keuzes?  En wil ik me eigenlijk wel voegen, terwijl ik weet dat het ook anders kan? Of zelfs anders moet? Filosoferen bij de practicus kan je verder helpen.

Leidinggeven is een bezigheid waarbij integriteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol spelen.
Hoe ga je daarmee om? Iedere leidinggevende heeft te maken met ethische kwesties en dan is een stevig eigen fundament belangrijk.
Wat is dat fundament? Wat is die leidraad bij jouw werk? Filosoferen bij de practicus kan je verder helpen.