Vragen vermogen

Te midden van verwarring
en half uitgesproken gedachten
gebeurt er soms
een wonder

In de geladen stilte
van het niet meer weten
ontspringt
een woord, een inzicht
dat voor even
klaarheid brengt
in troebel denken

vragen
-liefdevol en scherp-
prikkelen
verwarren
doen pijn
de ziel gaat openhartig
in gesprek
met zichzelf

En dan wanneer zij weet
dat zij het niet meer weet
ontstaat in de stilte
ruimte
Ruimte
voor nieuw
denken
Denken
dat verlicht, ontroert

Denken dat verder helpt
al is het maar voor even.

Dorien Brunt, augustus 2018

Een meisje

Ze wacht.
Nee, denkt ze, ik wacht niet,
ik dans.

Ze danst,
ze danst met lange, ranke passen,
langzaam en aandachtig,
ze houdt haar ogen dicht,

ze danst door deuren en door ramen
en door lange, lankmoedige dagen –
hout, glas en uren vallen in splinters rond haar neer –

en telkens als ze niet meer kan
en bijna, bijna valt
denkt ze: ik?
Ik val niet, ik dans.

Toon Tellegen (2000)

Kunst

Wat we willen:
Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe

Martin Bril (2002)

 

Het ene zoeken

Het ene zoeken
is altijd het andere vinden.
Dus om iets te vinden,
moet je iets zoeken dat het niet is.

De vogels zoeken om de roos te vinden,
de liefde zoeken om ballingschap te vinden,
het niets zoeken om een mens te ontdekken,
naar achteren gaan om vooruit te komen.

De clou van de weg ligt
niet zozeer in zijn splitsingen,
zijn verdachte begin
of zijn twijfelachtige einde,
maar in de bijtende humor
van zijn tweerichtingsverkeer.

Men komt altijd aan,
maar altijd elders.

Alles gaat voorbij.
Maar de andere kant op.

Roberto Juarroz (1993)