Bij de filosofische praktijk Denkgenoot word je uitgenodigd om lastige onderwerpen te onderzoeken die zich voordoen in  jouw leven en in jouw werk. Kritisch en met een glimlach.

Mijn naam is Dorien Brunt (1959). Ik heb een passie voor werkelijke ontmoetingen. Met jezelf en met anderen. 

Als ruraal socioloog heb ik jaren gewerkt in beleid en onderzoek.  In 2006 heb ik met anderen het bedrijf Wing opgericht. Hier heb ik 10 jaar met veel plezier gewerkt. Rond duurzame ontwikkeling begeleidde ik processen met partijen die soms sterk met elkaar van mening verschilden. Ik geniet er enorm van als mensen de waarde van elkaars denken gaan begrijpen en daarmee een nieuwe basis voor samenwerking ontstaat.

Ik ben co-auteur van het boek “Publieke Bezinning. Socratische dialogen over maatschappelijke vraagstukken” en in 2016 heb ik samen met twee collega’s de Werkplaats Publieke Bezinning opgericht. Vanuit de Werkplaats begeleiden wij Publieke Dialogen. Na afronding van mijn opleiding tot filosofisch practicus bij het ISVW ben ik in 2017 met mijn filosofische praktijk begonnen. Als Denkgenoot begeleid ik individuele gesprekken en teken ik levensinzichten op.

Ik heb drie prachtige volwassen dochters. Ik schilder en ik hou heel erg veel van lange afstanden wandelen. Ik geniet van schoonheid en waarheid. En van het zonlicht dat mijn huiskamer oplicht.

“Dorien weet ruimte te creëren waardoor je je uitgenodigd en uitgedaagd voelt” – Bezoeker

 

Interessante links

Gilde van Filosofisch Practici

Denk Dieper

Het Nieuwe Trivium

Wing

Werkplaats Publieke Bezinning