Als er maar één enkele waarheid bestond, zou men niet honderd verbeeldingen van hetzelfde thema kunnen schilderen – Pablo Picasso

Bestaan er verschillende waarheden? Hoe kunnen we die kennen? Wat beschouw jij als waarheid en op basis waarvan eigenlijk?
Ik beloof je dat ik je in de filosofische praktijk aan de tand zal voelen over jouw aannames, overtuigingen en drogredeneringen.
Met als doel zuiver denken en het opdoen van richtinggevende inzichten.